Våra leder
 

Parkering/avlastningsplatser:
* Brunnsvik, parkeringen nedanför LO-skolan
* Gräsberg, f.d stationsområdet
* Ljungåsen, östra hörnet av parkeringen
* Ledkarta (förenklad variant)


Leden från Gräsberg med anslutning till leden från Brunnsvik är nu omdragen och går via Gillermarken till vändplanen norr om Gillermarksstugan.

I och med denna omdragning slipper vi ett antal sjöar vilket underlättar sladdningen med tanke på all stöp som normalt finns på dessa vattendrag.

På vår skoterledskarta finns inte leden mellan Östanbjörka-Storslätten utritad.
Ledsystemet finns att tillgå på Kommunens skoterledskarta som finns att köpa hos P J Carlssons i Norrvik. Man kan även skaffa kartan genom att kontakta någon i styrelsen. Via www.skoterleder.org kan man även se våra skoterleder digitalt, bara att plocka upp i mobilen.