Förarbevis
 

Ludvika Snöskoterklubb har tidigare haft en godkänd handledare.


Tyvärr kan inte klubben fortsätta med förarbevisutbildning på grund av nya regler utfärdade av Transportstyrelsen.
Dessa regler består i att handledaren förutom den teoretiska delen även ska genomföra praktisk utbildning på snöskoter i fyra timmar per grupp om fyra deltagare. Normalgruppen brukar bestå av mellan 15-20 deltagare varför vem som helst kan inse att en person omöjligt kan hantera detta.

Vi hänvisar därför till körskolor som har den här typen av utbildning på sitt program.

SNOFED är:
En rikstäckande opolitiskt ideell demokratisk organisation. En organisation där den enskilde skoteråkaren lätt kan komma till tals med styrelsens ledamöter. En organistaion för alla fritidsåkare.

SNOFED arbetar för:
Din rätt och möjlighet att få köra skoter i framtiden. En nollvision inom snöskoterorganisationerna. En sund utveckling av snöskotertrafiken genom ett samarbete mellan myndigheter och organisationer.

SNOFED utformar dessutom kurslittertur och utbildningar som hör till snöskoter. De vidareutbilar handledare och examinatorer till förarbeviset. SNOFED är remissinstans i skoterfrågor samt anlitas ofta av olika myndigheter som sakkunnig.

Det är varje snöskoteråkares skyldighet att ta reda på gällande regler och följa dessa. Därför är det viktigt att att man känner till vilka lagar och förordningar som gäller för snöskotern så att man använder den på ett sätt som tar hänsyn till både djur, människa, natur och miljö. Säkraste sättet att få grundläggande kunskap om vad som gäller är att ta ett Förarbevis.

SNOFEDs hemsida hemsida finns all information om nya regelverket samt länkar till myndigheter m.m.